Najważniejsze terminy

 


 Do 15 listopada 2016: wpływanie zgłoszeń konkursowych, nadsyłanie egzemplarzy książek na potrzeby jury,

17 - 29 listopada 2016: głosowanie internautów, wybór nominowanych tytułów,

 30 listopada 2016: ogłoszenie nominacji,

30 listopada - 7 grudnia 2016: wybór laureatów, drugi etap głosowania internautów,

 do 9 grudnia 2016: ogłoszenie wyników konkursu. 

Patroni medialni