Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje

Autor: Henryk Mizerek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2017-05-15
Kategoria: Perły z lamusa
ISBN: 9788380952331
Ilość‡ stron: Ilość stron: 236

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza - Tradycje i współczesność - pokazuje genezę, rozwój oraz współczesne ,,sposoby istnienia" ewaluacji edukacyjnej w dwóch jej postaciach: jako praktyki nieodłącznie związanej z dziejami naszego gatunku oraz jako grupy nurtów, podejść i teorii istniejących w ramach dyscypliny akademickiej powstałej w latach 50. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób chcę zaprzeczyć obecnej w myśleniu wielu wpływowych osób w Polsce tezie, że ewaluacja jest kulturowo obcym, ,,wziętym z kosmosu" bytem. Że nie istniała wcześniej i jeśli już musimy ją prowadzić (bo tak każe prawo), to ,,trzeba ją wymyślić od nowa". W tej części przedstawiam świadectwa, w których świetle takiej tezy da się bronić.

Drugiej części książki nadałem tytuł Słowa wytrychy, słowa klucze. Analizuję tu sześć kategorii: wartości, refleksję, dialog, podmioty sceny edukacyjnej, odpowiedzialność i jakość. Każdej z nich poświęcam osobny rozdział. O ich wyborze zadecydowały dwie kwestie. Pierwszą z nich jest fakt, że każda z tych kategorii odnosi się do fundamentalnych problemów podejmowanych w teorii i metodologii badań ewaluacyjnych. Jednocześnie - z racji swojej ogólności - traktowane są często jako aksjomaty niewymagające dalszych uzasadnień. Tymczasem - jeśli się im przyjrzeć bliżej - nawet jeżeli przyjmują status ukrytych przedzałożeń (por. Slife, Williams, 1995), to zawsze stanowią punkt odniesienia w zrozumieniu fenomenu bogactwa modeli, nurtów, podejść czy generacji ewaluacji.

Patroni medialni